top of page
 
- Rehabilitació de façanes i cobertes.
- Rehabilitació estructural.
 
- Gestió integral d’obres
 
- Inspecció Tècnica dels Edificis (ITE)
 
- Cèdules d’habitabilitat
 
- Dictàmens pericials
 
- Valoracions econòmiques
 
- Legalitzacions
 
- Certificació energètica d’habitatges
bottom of page